0866-2472209 nirmalavja@yahoo.in

Cabinet for the year 2019-2020

Cabinet for the year 2017-2018

Cabinet for the year 2014-2015

 

BOYS SPL – SAI ANVESH OPPOSITION LEADER  D. BHAGYA SREE LALBAHADHUR SASTRI HOUSE-LEADER SAMEERA TASNEEM
JAWHARLAL NEHRU HOUSE LEADER – SAI KARTHIK GIRLS SPL CH. NAINA SREE OPPOSITIO LEADER  G. RICKY AJITH
MAHATMA GANDHI HOUSE LEADER P. GREESHMA N.L. SARDARVALLABHAI PATEL HOUSE LEADER CH. MAHESH BABU BOYS A SPL  P. SAI SATHAYA DEEP
GIRLS A SPL V. BHUVANA SAHITHI